ADÖLASAN JİNEKOLOJİ VE ENDOKRİNOLOJİ

Pediatrik(çocuk) ve adolesan (ergen) jinekolojisi ve endokrinolojisi hem jinekologların hem de pediatristlerin ortak alanıdır

ADÖLASAN JİNEKOLOJİ VE ENDOKRİNOLOJİ

Pediatrik(çocuk) ve adolesan (ergen) jinekolojisi ve endokrinolojisi hem jinekologların hem de pediatristlerin ortak alanıdır. Bu populasyona multidisipliner bir yaklaşım gerekir.

Çocuklar kendilerini ifade edemediklerinden ve ailelerinin yeterli bilgiye sahip olmamaları nedeni ile doktora başvuru çok gecikmektedir. Ergenler bedensel, cinsel ve psikolojik hızlı bir değişimin getirdiği şaşkınlık bunlara ayak uyduramamanın doğurduğu sıkıntı ve cinsel gelişme ile birlikte uyanan dürtülerin etkisine bağlı gergindirler. Kendilerini arama, bulma çabası içinde anlayış ve yardıma muhtaçtırlar ve aile ile çatışmaların yoğun yaşandığı hassas bir dönemdedirler.

Bu grup hastalar genellikle acil bir durum olmadıkça doktora başvurmamaktadırlar veya herhangi bir sorunu olduğunda nereye başvuracaklarını bilmemektedirler. Aileler ve doktorlar da adolesanlar ile ilişki kurma konusunda her zaman başarılı olmayabilirler.

Adolesanların hangi sorunları ile ilgilenmekteyiz 
1:Adolesanların endokrin sorunları (adet düzensizliği, adet görememe, erken ergenlik, gecikmiş ergenlik, yetersiz veya aşırı meme gelişimi kıllanma artışı, kilo fazlalığı, tiroid sorunları, kemik sağlığı sorunları, kısa boy, zayıflık, cinsel dürtü bozuklukları). 

2: Adolesanların başetme becerilerine ait sorunlar (kronik hastalıklı adolesan, anne ve babasında kronik hastalık olan adolesan, anne ve babasında psikiyatrik patolojiler olan adolesan, başarısız adolesan, gibi)

 3. Madde bağımlılığı, yeme bozuklukları ve davranış bozuklukları gibi psikopatolojik zemini olan sorunlar

 

DOSYALAR

Adres

Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sok No18-20 Ozan Plaza Kat 2 No 3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

Telefon

0282 262 65 65

E-Posta

info@ozgurbige.com

ÖZGÜR BİGE
@2018 Tüm hakları saklıdır.